Formalnie zgodę na utworzenie Godzieskiej Straży Ogniowej uzyskano od rosyjskiego gubernatora kaliskiego 12 lutego 1909r. 10 maja 1909r. na walnym zebraniu 28 członków założycieli, wybrano zarząd na 3-letnią kadencję. W skład jego weszli: ks. Ludwik Wiśniewski - proboszcz miejscowej parafii jako Prezes, właściciel ziemski z Zadowic Stefan Śniechowski - Naczelnik, a także: Janusz Kaczorowski - właściciel dóbr Przystajnia, Antoni Walęcki, Józef Kostowski, Władysław Świetliński i Józef Dąbrowski. Oficjalne zarejestrowanie przez gubernatora kaliskiego nastąpiło 2 czerwca 1909r, a 29 czerwca 1910r. odbyło się poświęcenie Straży Ogniowej w Godzieszach.

foto 5.jpg

Foto 5: rok 1927 - członkowie sztabu OSP w Godzieszach: Stefan Kulawinek, Paweł Kij, Józef Dąbrowski, Jan Bury, Paweł Chodyła, Józef Górski, Stanisław Krzemiński, Antoni Walęcki, Stanisław Leśniewicz, Konstanty Krzywda, Franciszek Chodyła, Wacław Kostowski, Edmund Kostowski.

 

W 1910r. ze składek społeczeństwa Godziesz jednostka zakupiła toporki, hełmy, sikawkę ręczną za sumę 380 rubli. 13 maja 1912r. zarząd zakupił plac pod budowę remizy od Feliksa Dąbrowskiego, gdzie powstała szopa i suszarnia. W czasie działalności pierwszego Zarządu odnotowano powstawanie nowych oddziałów na skutek szerzących się pożarów. Pod Zarządem Straży Ogniowej w Godzieszach znalazły się oddziały w Aleksandrii, Kakawie, Woli Droszewskiej, które z biegiem czasu przekształciły w samodzielne jednostki. Dnia 4 maja 1924r. ks. proboszcz Edward Lidke ówczesny Prezes poświęcił sztandar ufundowany przez Amatorskie Koło Teatralne pod kierunkiem Tadeusza Grosmana. Sztandar ten wykonała żona - Florentyna Grosmanowa, wizerunek św. Floriana namalował Romuald Tęsiorowski. Jako ciekawostkę należy odnotować fakt ukrywania sztandaru przez okres okupacji hitlerowskiej i zachowanie go w dobrym stanie do dnia dzisiejszego.

 

foto 6.jpg

 

Foto 6: 1959r. - najstarsi członkowie OSP w Godzieszach w historycznych mundurach z czasów zaborów: Stanisław Leśniewicz, Marciniak, Górski, Paweł Tęsiorowski

 

W 1919r. z inicjatywy ks. Ludwika Wiśniewskiego i jego brata Romana powstało przy OSP w Godzieszach Koło Muzyczne, które w późniejszym czasie przekształciło się w orkiestrę dętą, działającą nieprzerwanie do dzisiaj będącą integralną częścią naszej Straży. Orkiestrę naszą można usłyszeć podczas uroczystości kościelnych i strażackich, a także na organizowanych przeglądach.

 

foto 7.jpg

 

Foto 7: członkowie OSP i orkiestra dęta przed budynkiem remizy w Dniu Strażaka w 1936r.

 

W 1927r. wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszli: Antoni Walęcki - Prezes, Stanisław Leśniewicz - Naczelnik. W okresie tym tj. 1927 - 1931r. budowano remizę. Od 1935r. Naczelnikiem wybrano Mariana Skrzypczyńskiego. Jednostka nie zaprzestała działalności przez okres wojenny, mimo trudności pozyskano od władz okupacyjnych pierwszą motopompę.

 

foto 8.jpg

 

Foto 8: Naczelnik Stanisław Leśniewicz ze strażakami w trakcie budowy strażnicy w 1928r.

 

Po wyzwoleniu nastąpiły zmiany w Zarządzie. Prezesem został Władysław Garncarek, Naczelnikiem zaś Henryk Woźniak. W 1947r. ponownie wybrano Zarząd z 1927r. - Prezes Antoni Walęcki i Naczelnik Stanisław Leśniewicz. W tym czasie nadbudowano wieżę oraz pozyskano z demobilu samochód ciężarowy "Opel", służący do przewożenia sprzętu gaśniczego.

 

foto 9.jpg

 

Foto 9: Prezes Jan Chodyła przed samochodem Opel podczas wyjazdu z druhami na zawody gminne w Koloni Kakawie w 1960r.

 

21 lutego 1952r. wprowadzono zmiany w Statucie na mocy którego mianowano na Komendanta Józefa Bijacika. Kolejne zmiany w Zarządzie nastąpiły 8 grudnia 1957r. kiedy Prezesem został Jan Chodyła, a Naczelnikiem Marian Skrzypczyński. Na pięćdziesięciolecie istnienia jednostki społeczeństwo Godziesz przekazało na ręce Zarządu nowy sztandar, który służył tylko dwa lata, zabrany przez służbę bezpieczeństwa za udział w uroczystościach kościelnych. W zamian Prezydium Gminnej Rady Narodowej wręczyło w roku 1966r trzeci sztandar, który oficjalnie służył do roku 1980. Po strajkach i legalizacji "Solidarności" w roku 1980, po dziewiętnastu latach Wydział Spraw Wewnętrznych MSW zwrócił sztandar zabrany w 1961r.

 

foto 10.jpg

 

Foto 10: Rok 1959r . - jednostka otrzymuje sztandar, który dwa lat później zostaje zarekwirowany przez SB.

 

W latach 1960-1980 OSP Godziesze stała się prężną i aktywnie działającą jednostką. Dokonano rozbudowy istniejącej remizy oraz sukcesywnie doposażono sprzęt pożarniczy w postaci motopomp i samochodów tj: "Lublin" i "Star 21". Od 1964r. Naczelnikiem zostaje Bolesław Całka, a od 1972r. Zygmunt Kozica. W 1978 nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa. Zostaje nim Paweł Tęsiorowski. Od 1986r. funkcję Naczelnika pełnił Henryk Tęsiorowski.

 

foto 11.jpg

 

Foto 11: Rok 1966 - alarmowy wyjazd samochodu Star 21 do pożaru w miejscowości Kąpie

 

foto 12.jpg

 

Foto 12: sekcja młodzieżowa OSP Godziesze na zawodach gminnych 1965r - Dowódca Zbigniew Woźniak oraz: Jan Krzywda, Bogdan Całka, Tadeusz Szałkiewicz, Bogdan Wągrowski, Mieczysław Głąb, Józef Kudła, Henryk Chodyła, Jozef Karolak, Ryszard Tęsiorowski, Hieronim Harendarz

 

 

W tym czasie jednostka brała udział w wielu akcjach gaszeniach dużych pożarów. Należy tu wspomnieć o pożarach na własnym terenie wsi Przystajnia, Wola Droszewska i Biała, gdzie spaleniu uległy całe wsie. Ponadto nasi druhowie wyróżnili się w czasie gaszenia pożaru Zakładów "Stomil" w Poznaniu. Ten bardzo palny okres pokazał, iż istniejący sprzęt nie spełniał oczekiwanych wymagań. Nastąpił więc okres wymiany i unowocześniania sprzętu. Jako przodująca jednostka na terenie rejonu kaliskiego i jako jedni z pierwszych otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt w postaci samochodów Star 244 (1980r.) i Jelcz 004 (1987r. )stając się jednocześnie jednostką typu S-2.

 

foto 13.jpg

 

Foto 13: sekcja OSP Godziesze na zawodach gminnych 1962r: Naczelnik Zygmunt Kozica oraz: Józef Witoń, Jerzy Garncarz, Szczepan Kulawinek, Józef Wojtynia, Jan Biernat, Paweł Tęsiorowski, Stanisław Płotek, Wacław Kubera, Józef Bijacik, Jan Krymarys

 

W roku 1984 jednostka obchodziła 75-lecie swej działalności, na którym to jubileuszu sztandar naszej jednostki został odznaczony Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". W latach 1991-92 jednostka uczestniczyła w akcjach gaśniczych kościoła Zakonu Jezuitów w Kaliszu i kompleksów leśnych w miejscowościach: Spóle, Gizałki, Kuźnia Raciborska. Jako wyróżniająca się jednostka zostaliśmy w 1994 r. powołani do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W 1995r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Prezesem został Józef Krążyński, a Naczelnikiem Radosław Marek. W grudniu 2000r. Naczelnikiem zostaje Jan Szalkiewicz. Ostatnie lata pracy Zarządu były bardzo owocne, pozyskano specjalistyczny sprzęt oraz wykonano wiele prac gospodarczych na terenie strażnicy. Zakupiono także działkę budowlaną pod rozbudowę strażnicy. Wspólnie z LZS Godziesze powołano Komitet Budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szwacinie. Uporządkowano i zagospodarowano przekazaną wcześniej w użyczenie przez Urząd Gminy leśną polanę Szwacina, na której odsłonięto w 2002r. pomnik ofiar zamachu na Word Trade Center. Obecnie na terenie Ośrodka odbywają się imprezy kulturalne sportowe, sportowo - pożarnicze i dożynki gminne. W 1999r. zorganizowano obchody 90-lecia powstania jednostki i odsłonięto obelisk poświęcony założycielom i zmarłym druhom. W nagrodę za udział w zawodach strażackich, akcjach ratowniczych oraz granie w orkiestrze dętej corocznie przy pomocy Urzędu Gminy organizowane są wycieczki dla młodzieży.

 

foto 14.jpg

 

Foto 14: zastęp OSP Godziesze w samochodzie Star GBA 2,5/16 podczas akcji na Szwacinie

 

Jednostka nasza bierze udział średnio co roku w około 50 akcjach ratowniczo - gaśniczych. Mimo posiadania dosyć wysłużonych samochodów staramy się aby nasz sprzęt był zawsze sprawny i gotowy do wyjazdu. Przeprowadzono karosację samochodu Star GBA 2,5/16 oraz remont samochodu Jelcz 004. W posiadaniu mamy też samochód wywrotkę, która służy nam do prac gospodarczych. W 2005 na wyposażenie jednostki otrzymaliśmy sprzęt ratownictwa technicznego oraz medycznego. Nasi druhowie wykazują duże zaangażowanie w pracę Jednostki Operacyjno - Technicznej Posiadają wysokie kwalifikacje czego dowodem jest odznaczenie 4 naszych członków w 2003r. przez Prezydenta R.P. Medalem "Za Ofiarność i Odwagę". Systematycznie brano udział w zawodach sportowo - pożarniczych na szczeblu gminy i powiatu, w których co roku osiągano sukcesy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje drużyna dziewcząt do lat 18, która w 1997r. zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego.

 

foto 15.jpg

 

Foto 15: członkowie Jednostki Operacyjno Technicznej podczas ćwiczeń

 

Rok 2005 przyniósł kolejne zmiany w Zarządzie. Naczelnikiem został dh Sławomir Sośnicki, a obowiązki gospodarza przyjął dh Zygmunt Karolak. Zarząd tej kadencji wyznaczył sobie trudne zadania do realizacji. Przede wszystkim należy kontynuować rozpoczęte plany rozbudowy strażnicy. W tym celu powołano Komitet Budowy, w którym zasiadają osoby odpowiedzialne za rozwój naszej gminy i znane ze swej działalności oraz zaangażowania w sprawy społeczne. Pragniemy powiązać rozbudowę z powstaniem Ośrodka Kultury w który miała by miejsce sala tradycji, sala ćwiczeń dla orkiestry oraz biblioteka. Jednym z priorytetów jest także organizacja obchodów 100-lecia jednostki w 2009r. W celu właściwego przygotowania jest do zrobienia wiele prac takich jak malowanie, odnowienie elewacji czy wymiana drzwi garażowych. Pozostaną również prace związane z przygotowaniem samej imprezy, ale i z tym zapewne się uporamy.

 

foto 16.jpg

 

Foto 16: 2008r. - członkowie orkiestry dętej wraz z Prezesem Jozefem Krążyńskim i kapelmistrzem Pawłem Janiakiem

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach od początku swego istnienia po dzień dzisiejszy jest obecna w życiu Godziesz. Pełni zaszczytną, choć często niebezpieczną służbę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Trudno sobie wyobrazić uroczystości państwowe i kościelne bez strażackiej orkiestry dętej i galowych mundurów strażackich. Zawsze pamiętajmy o tych wszystkich, którzy swoją społeczną pracą, poświęceniem i odwagą wiernie służyli naszej miejscowości i jej mieszkańcom.

 

 

Opracowanie: Radosław Marek